Groepsles

Naar Nederlandse les
Naar Individuele les

De Nederlandse Voorschool
Voor wie: Kinderen van 0-5 jaar én hun ouder(s)
Wanneer: Zondagochtend van 10.00-11.00 uur
Waar: Pregnancy and Parents Centre, Edinburgh
Meer informatie: Zie hieronder

De Nederlandse Basisschool
Voor wie: Kinderen van 5-13 jaar 
Wanneer: Vrijdagmiddag van 14.00-15.30 uur
Waar: James Gillespie’s High School, Edinburgh
Meer informatie: Zie hieronder

DE NEDERLANDSE VOORSCHOOL

Doel

Voorbereidende Nederlandse taalontwikkeling.

De Voorschool is een plek waar kinderen tussen 0 en 5 jaar spelend Nederlands leren. De Voorschool bereidt kinderen voor op ‘De Nederlandse Basisschool’ (zie hieronder voor meer informatie).
De filosofie achter De Voorschool is alsvolgt: kinderen tussen 0 en 5 jaar aan De Nederlandse School te laten wennen door in een groep aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de Nederlandse taal door middel van kringgesprekken, taalspelletjes, voorlezen, luisteren, zingen, bewegen en spelen. Leren van en met elkaar staat voorop.
De werkwijze van de voorschool sluit zoveel mogelijk aan bij de werkwijze van De Basisschool. Hierdoor is het voor uw kind gemakkelijker de overgang naar De Basisschool te maken.

Voor wie

Kinderen van 0-5 jaar met een Nederlandstalige achtergrond én hun ouder(s)

Wanneer

Zondagochtend 10.00-11.00 uur

Waar

Pregnancy and Parents Centre te Edinburgh

Inhoud

Elke bijeenkomst staat in het teken van de Nederlandse taal en sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. Door middel van kringgesprekken, voorlezen, luisteren, liedjes, taalspelletjes, bewegen en spelen oefenen de kinderen met de Nederlandse taal.

Elke bijeenkomst heeft een thema gebaseerd op de Nederlandse cultuur en een duidelijk doel.
Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangtu u een mail met het thema en de inhoud.

De bijeenkomst begint altijd met een inloop waarin u de gelegenheid heeft zich voor te bereiden op en klaar te maken voor een gezamenlijke start in de kring. Hier zingen we gezamenlijk Nederlandse kinderliedjes. Iedereen kan meedoen en probeert in het Nederlands te zingen en eventueel de bijbehorende bewegingen te maken. Tijdens dit deel van de bijeenkomst ligt de nadruk op de gesproken Nederlandse taal en zijn de kinderen actief betrokken. Hierdoor oefenen ze met het spreken en luisteren in het Nederlands.
Na het gezamenlijke deel gaan we uiteen in niveaugroepen. De kinderen van 0-2,5 jaar gaan met hun ouders spelen, er is speelgoed beschikbaar. De ouders spreken in het Nederlands en op de achtergrond speelt Nederlandstalige kindermuziek waardoor de kinderen blootgesteld worden aan veel Nederlandse klanken en woorden. De kinderen van 2,5-5 jaar krijgen van een gekwalificeerde leerkracht (meer informatie) spelenderwijs taal- en woordenschatonderwijs in het Nederlands. Hier wordt het thema verder geintroduceert en worden specifieke themawoorden aangeboden door middel van activiteiten passend bij hun belevingswereld.
We sluiten een bijeenkomst altijd gezamenlijk af door in te kring te luisteren naar een voorgelezen verhaal.

Lessen tweede termijn ’18-’19

  1. 13/01/2019 – Winter
  2. 27/01/2019 – (Voor)Lezen
  3. 10/02/2019 – Warm en Koud
  4. 10/03/2019 – Carnaval
  5. 24/03/2019 – Lente
  6. 07/04/2019 – Pasen

DE NEDERLANDSE BASISSCHOOL

Doel

Nederlandse taalontwikkeling.

Voor wie

Kinderen van 5-13 jaar met een Nederlandstalige achtergrond

Wanneer

Vrijdagmiddag van 14.00-15.30 uur.

Waar

James Gillespie’s High School te Edinburgh.

Inhoud

Elke les staat in het teken van de Nederlandse taal en sluit aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Door middel van kringgesprekken, verhalen, filmpjes, liedjes en verwerkingsopdrachten werken we wekelijks anderhalf uur aan de taal-, lees- spelling- en woordenschatontwikkeling.

Elke les heeft een thema gebaseerd op de Nederlandse cultuur en een duidelijk doel. Voorafgaand aan de les ontvangt u een mail met de lesinhoud.

De les begint altijd met een kringgesprek. Daarna starten we gezamenlijk het lesthema waarin naast de gesproken Nederlandse taal de nadruk wordt gelegd op specifieke themawoorden. Tijdens dit deel van de les zijn de leerlingen actief betrokken en is er veel interactie. Hierdoor oefenen ze met het spreken en luisteren in het Nederlands. Na het gezamenlijke deel wordt er in niveaugroepen gewerkt. We gaan dan uiteen in verschillende groepen waarbij de leerlingen zoveel mogelijk hetzelfde niveau hebben. Ook is er elke les een deel waarin de leerlingen zelfstandig werken aan een themagerelateerde opdracht. We sluiten de les altijd gezamenlijk af door terug te blikken op het lesdoel en stil te staan bij wat er geleerd is.

Lessen tweede termijn ’18-’19

  1. 11/01/2019 – Taal
  2. 18/01/2019 – Winter
  3. 25/01/2019 – (Voor)Lezen
  4. 01/02/2019 – Poëzieweek
  5. 08/02/2019 – Warm en Koud
  6. 22/02/2019 – Vissen
  7. 01/03/2019 – Carnaval
  8. 08/03/2019 – Floddertje
  9. 15/03/2019 – Boerderijdieren
  10. 22/03/2019 – Lente
  11. 29/03/2019 – Boeken
  12. 05/04/2019 – Pasen