Marloes

Master of Education

Ik  vind het belangrijk dat leerlingen eigenaar zijn van hun eigen leren en betrek ze dus bewust en actief bij het leerproces. Met mijn handelen sluit ik aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Ik bied rust en creëer een veilige sfeer aangezien dit essentieel is om tot ontwikkeling te komen.

Het bieden van de juiste begeleiding, zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun talenten weten in te zetten geeft mij steeds weer energie. Ik heb veel geduld en heb oog voor individuele (onderwijs-) behoeften. Door mijn positieve benadering en het vertrouwen in ieders kunnen, weet ik leerlingen aan te moedigen om tot leren te komen.

Als Bachelor of Education heb ik een kleine tien jaar ervaring in het Nederlandse onderwijs. Naast leerkracht heb ik ervaring als lid van de Medezeggenschapsraad  en onderbouwcoördinator.
Na het behalen van de Master Pedagogiek ben ik gekwalifeceerd Master of Education en heb ik met veel passie mijn collega’s gecoached en begeleid bij de implementatie van een nieuwe werkwijze gericht op sociale vaardigheden en coöperatieve leerstrategieën.
Tijdens mijn werk en studie ben ik ook actief geweest als vrijwilliger. Hiervoor ben ik een aantal maal afgereisd naar Afrika om leerkrachten te coachen en te begeleiden in het verrijken van hun onderwijs door middel van Acitve Learning.