Aanmelden kan nog!

Het is nog steeds mogelijk om je in te schrijven voor tweede termijn! Wil jij ook THUISWERK OP MAAT? Iedereen tussen 2,5 en 16 jaar is van harte welkom!

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of kijk hier voor meer informatie: https://marloeseducation.com/nederlandse-les/thuiswerk-op-maat/

*****

You can still sign up for thesecond term of this school year! Do you want DUTCH HOMEWORK SUPPORT as well? Everyone aged 2,5 – 16 year is welcome to join!

Please let me know if you want more information or look here for more information: https://marloeseducation.com/english/#marloeseducation#nederlandseles#nederlandseschool#nederlandsebasisschool#nederlandsevoorschool#voorschool#nederlandsonderwijsinhetbuitenland#nederlandsonderwijs#dutchclasses#dutchprimaryschool#dutchpreschool#thuiswerkopmaat #TOM #Nederlandersinhetbuitenland #onlineles #onlinenederlandseles #nederlandsleren #onlinenederlandsleren

Leave a Reply