More about my lessons

Met mijn diensten sluit ik zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld en behoefte van de leerling. Ik gebruik een aantrekkelijke en effectieve manier om mijn onderwijs vorm te geven. Ik ga voor veel interactie en een actieve houding van de leerlingen. Ik werk thematisch. Door het gebruik van een context is het gemakkelijker om nieuwe woorden aan te leren.
Ik bied Thuiswerk Op Maat en Privéles aan alle leeftijdsgroepen voor coaching en begeleiding naar individuele behoefte.

THUISWERK OP MAAT

Met Thuiswerk Op Maat werkt u thuis samen met uw kind aan de ontwikkeling van de Nederlandse taal. Denk aan het leren spreken, woord- en letterkennis, maar ook aan het leren lezen, spelling en grammatica.  Door middel van uitgewerkte activerende werkvormen die aansluiten bij de behoefte en het niveau daagt u uw kind uit de taal eigen te maken. Elk thuiswerk is voorzien van thematische woordenlijsten, zinnen en opdrachten. Daarnaast ontvangt u vooraf een beschrijving van de werkvormen voor de juiste uitvoering ervan.
Zie hier voor meer informatie: https://marloeseducation.com/nederlandse-les/thuiswerk-op-maat/

PRIVÉLES

Persoonlijke coaching en begeleiding op individueel niveau en naar persoonlijke behoeften voor kinderen en (jong) volwassenen die de Nederlandse taal (beter) willen leren.
Zie hier voor meer informatie: https://marloeseducation.com/nederlandse-les/priveles/

*****

Dutch Homework Support

What
Personal homework on an individual level and based on personal needs and interests

Who
Children aged 0-16 year who want to learn (more about) the Dutch language

How
A personal, custom made approach that fits in with the experience and interests of the individual.
Dutch Homework Support is delivered digitally in the desired quantity and frequency.

Where
Dutch Homework Support can be delivered worldwide.  You will support your child at home and offer the custom made lesson from the digital file or a printout.

Private lessons

What
Personal coaching and support based on individual needs

Who
Children and (young) adult who want to learn the Dutch language

How
Personal support and coaching based on individual needs and at an individual level. A personal tailored approach on interest and previous experience.

Where
Personal coaching and support can also be given via video chat.
#marloeseducation#nederlandseles#nederlandseschool#nederlandsebasisschool#nederlandsevoorschool#voorschool#nederlandsonderwijsinhetbuitenland#nederlandsonderwijs#dutchclasses#dutchprimaryschool#dutchpreschool#thuiswerkopmaat #TOM #Nederlandersinhetbuitenland #onlineles #onlinenederlandseles #nederlandsleren #onlinenederlandsleren

Leave a Reply