Use your heart, get involved!

Curious why or how Dutch Homework Support can help your learning Dutch child? Continue reading!

*****

Nieuwsgierig waarom en hoe Thuiswerk Op Maat bijdraagt aan de Nederlandse taalontwikkeling van je kind? Lees het hieronder!

Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat kinderen betere vooruitgang boeken bij het leren wanneer ze interactie hebben met een ander. Jij kunt dus het verschil maken!

Hoe leuk is het om samen met je kind successen te vieren?!?
Het ondersteunen van je kind geeft hen tevens de mogelijkheid hun vooruitgang te laten zien. Ze laten met trots zien welke Nederlandse woorden ze al kennen! En zij zullen  niet de enige zijn die daarop trots is 😉

Met Thuiswerk Op Maat heb je een compleet pakket in handen, volledig gericht op het niveau en de belevingswereld van uw kind.

Heb jij ook al zin om aan de slag te gaan met creatieve, activerende opdrachten om je kind op een gestructureerde manier Nederlands te leren? Ga dan nu de uitdaging aan en neem vrijblijvend contact op.

Tot snel!

*****

Latest scientific research shows that childeren make better progress in learning when they interact with others. So you can make a difference!

What’s better then to celebrate successes with your child?
Supporting you child will give them the opportunity to show their progress. They will proudly show which Dutch words they already know! And they won’t be the only one who will be proud of that 😉

With Homework Support you’ll have a complete package in hand, fully focused on your child’s level and experience.

Do you also want to get started with creative, activating assignments to teach your child Dutch in a structured way? Then grab this opportunity and get in touch now!

Speak to you soon!
#marloeseducation#nederlandseles#nederlandseschool#nederlandsebasisschool#nederlandsevoorschool#voorschool#nederlandsonderwijsinhetbuitenland#nederlandsonderwijs#dutchclasses#dutchprimaryschool#dutchpreschool#thuiswerkopmaat #TOM #Nederlandersinhetbuitenland #onlineles #onlinenederlandseles #nederlandsleren #onlinenederlandsleren

Leave a Reply