Thuiswerk Op Maat

Heb je er behoefte aan om op een gestructureerde manier thuis meer Nederlands aan te bieden aan je kind(eren)? Dan is thematisch Thuiswerk Op Maat misschien iets voor jou!

Thuiswerk Op Maat zal je kind helpen bij het leren spreken en verder ontwikkelen van de Nederlandse klank-, woord- en letterkennis. Dit helpt je kind later bij het leren lezen en schrijven.

Thuiswerk Op Maat bestaat uit activerende werkvormen die aansluiten bij de behoefte en interesses van jonge kinderen. Spelenderwijs ontwikkelen ze zo hun Nederlandse taalvaardigheden.

Je kunt Thuiswerk Op Maat dus al op jonge leeftijd aanbieden, vanaf ongeveer 2,5 jaar.

Voor kinderen die al kunnen lezen en schrijven bestaat Thuiswerk Op Maat ook uit oefeningen voor Technisch- en Begrijpend lezen, Woordenschat en Spelling.

Interesse?: Meld je dan nu aan of neem contact op voor meer informatie!
#marloeseducation#edinburgh#nederlandseles#nederlandseschooledinburgh#nederlandseschool#nederlandsebasisschool#nederlandsebasisschooledinburgh#nederlandsevoorschool#nederlandsevoorschooledinburgh#voorschool#nederlandselesedinburgh#nederlandsonderwijsinhetbuitenland#nederlandsonderwijs#nederlandersinschotland#dutchclasses#dutchclassesedinburgh#dutchprimaryschool#dutchprimaryschooledinburgh#dutchpreschool#dutchpreschooledinburgh#dutchschooledinburgh

Leave a Reply