Spraakontwikkeling 3-4 jaar

Peuters en kleuters spreken steeds duidelijker en hebben al een vrij grote woordenschat. Het uitspreken van woorden gaat ook al veel beter. De meeste peuters en kleuters zijn heel enthousiaste sprekers en willen graag zoveel vertellen dat ze struikelen over hun eigen woorden.

Kinderen van deze leeftijd willen alles weten en luisteren aandachtig mee naar gesprekken om hen heen. Hier leren ze heel veel van qua taalontwikkeling!

De mondmotoriek is op deze leeftijd nog niet volledig ontwikkelt. Daarom wordt de ‘R’ nog wel eens vervangen door een J, W of L. De letter ‘S’ wordt nog wel eens slissend uitgesproken. 

Een kind van 3-4 jaar:

  • kent ongeveer 600 woorden.
  • vraagt heel vaak ‘waarom?’
  • vertelt veel verhalen.
  • heeft nog wel wat moeite met zinsbouw.

 

Meer over spraakontwikkeling bij peuters en kleuters?: https://www.oudersvannu.nl/peuter/ontwikkeling/spraakontwikkeling/
#marloeseducation#edinburgh#nederlandseles#nederlandseschooledinburgh#nederlandseschool#nederlandsebasisschool#nederlandsebasisschooledinburgh#nederlandsevoorschool#nederlandsevoorschooledinburgh#voorschool#nederlandselesedinburgh#nederlandsonderwijsinhetbuitenland#nederlandsonderwijs#nederlandersinschotland#dutchclasses#dutchclassesedinburgh#dutchprimaryschool#dutchprimaryschooledinburgh#dutchpreschool#dutchpreschooledinburgh#dutchschooledinburgh

Leave a Reply