Voorlezen aan je peuter

Voorlezen is niet alleen gezellig, het is ook ontzettend leerzaam en belangrijk voor de taalontwikkeling van je kind en het stimuleert zijn fantasie. 

Naast het uitbreiden van de woordenschat leert je kind hoe een zin is opgebouwd en spreek je zijn fantasie aan. Voorlezen is in elke ontwikkelingsfase belangrijk.

Peuters vinden het fijn als ze bekende situaties tegen komen in hun boekjes, dat geeft houvast. Denk bijvoorbeeld aan verhaaltjes over dagelijkse dingen als tandenpoetsen of naar bed gaan. 

Hoe voorlezen aan je peuter?

Aan een peuter kun je al korte verhaaltjes voorlezen, hij begrijpt meer dan losse woordjes. Plaatjes zorgen er voor je peuter voor dat hij de taal begrijpt. Ook kun je aan de hand van het verhaal vragen stellen aan je peuter. Of zoek eens een boek over iets wat hem op dit moment bezig houdt. 

Peuters vinden herhaling en herkenning heerlijk. Lees een boekje dus gerust vaker voor! Misschien kan hij al stukjes voor je invullen tijdens het lezen.

Kijk ook eens samen naar de voorkant van het boek en praat over de illustraties. Je kind wordt dan nieuwsgierig naar het verhaal. 
En doe het boek niet meteen dicht als het verhaal afgelopen is, maar neem de tijd voor het einde en laat je kind rustig ‘uit het verhaal stappen’.

Meer lezen?: https://www.oudersvannu.nl/peuter/ontwikkeling/voorleestips/
#marloeseducation#edinburgh#nederlandseles#nederlandseschooledinburgh#nederlandseschool#nederlandsebasisschool#nederlandsebasisschooledinburgh#nederlandsevoorschool#nederlandsevoorschooledinburgh#voorschool#nederlandselesedinburgh#nederlandsonderwijsinhetbuitenland#nederlandsonderwijs#nederlandersinschotland#dutchclasses#dutchclassesedinburgh#dutchprimaryschool#dutchprimaryschooledinburgh#dutchpreschool#dutchpreschooledinburgh#dutchschooledinburgh

Leave a Reply