Versjes zijn heel leerzaam

Versjes hebben, naast dat ze leuk zijn, een belangrijk functie; als iets rijmt kunnen peuters het beter onthouden. Rijmen is goed voor het taalgevoelen de woordenschat. 

Als je kind naar een gedicht luistert hoort hij hoe de woorden en zinnen zijn opgebouwd. Zo ervaart hij ritme en melodie. Ook leert hij waar de klemtoon ligt en hoe woorden worden uitgesproken. Zo krijgt hij spelenderwijs meer inzicht in de taal. 

Meer lezen?: https://www.oudersvannu.nl/peuter/ontwikkeling/woordenschat/
#marloeseducation#edinburgh#nederlandseles#nederlandseschooledinburgh#nederlandseschool#nederlandsebasisschool#nederlandsebasisschooledinburgh#nederlandsevoorschool#nederlandsevoorschooledinburgh#voorschool#nederlandselesedinburgh#nederlandsonderwijsinhetbuitenland#nederlandsonderwijs#nederlandersinschotland#dutchclasses#dutchclassesedinburgh#dutchprimaryschool#dutchprimaryschooledinburgh#dutchpreschool#dutchpreschooledinburgh#dutchschooledinburgh

Leave a Reply