Taal ontwikkelen door voor te lezen

Lees jij je kind(eren) dagelijks voor?

Volgens recent onderzoek* zijn kinderen die in hun jonge jaren zijn voorgelezen beter voorbereid op het leren lezen. De ontwikkeling van de woordenschat is groter en hun leesvaardigheden zullen waarschijnlijk sneller en gemakkelijker verlopen.

Een kwart van de Nederlandse ouders leest hun thuiswonende kinderen bijna elke dag voor.
Één op de tien ouders leest hun thuiswonende kind minimaal één keer per week voor.
Ruim een derde van de Nederlandse ouders lees nooit voor. (!)

Met name kinderen tot 8 jaar worden voorgelezen.

Naar schatting hebben kinderen die worden voorgelezen meer woorden geleerd:

  • Nooit voorlezen: 4.662 woorden
  • 1 á 2 keer per week 63.570 woorden
  • 3 tot 5 keer per week 169.520 woorden
  • Dagelijks: 296.660 woorden
  • Vijf boeken per dag: 1.483.300 woorden

*Onderzoek door de Ohio State University in Amerika.
Hoofdonderzoeker: Jessica Logan.

Meer informatie:
https://www.oudersvannu.nl/nieuws/veel-voorlezen-vergroot-de-woordenschat-enorm/
#marloeseducation#edinburgh#nederlandseles#nederlandseschooledinburgh#nederlandseschool#nederlandsebasisschool#nederlandsebasisschooledinburgh#nederlandsevoorschool#nederlandsevoorschooledinburgh#voorschool#nederlandselesedinburgh#nederlandsonderwijsinhetbuitenland#nederlandsonderwijs#nederlandersinschotland#dutchclasses#dutchclassesedinburgh#dutchprimaryschool#dutchprimaryschooledinburgh#dutchpreschool#dutchpreschooledinburgh#dutchschooledinburgh

Leave a Reply