Thematisch werken

 

Ik bereid elke les voor rondom een bepaald thema. Ik zoek steeds naar een thema wat actueel is en wat aansluit bij de belevingswereld en de interesses van de kinderen. Thematisch werken ondersteunt het taalbegrip. Ook ouders merken dat de kinderen houvast hebben aan het thema bij het leren van Nederlands. 

*

*

*

#marloeseducation#edinburgh#nederlandseles#nederlandseschooledinburgh#nederlandseschool#nederlandsebasisschool#nederlandsebasisschooledinburgh#nederlandsevoorschool#nederlandsevoorschooledinburgh#voorschool#nederlandselesedinburgh#nederlandsonderwijsinhetbuitenland#nederlandsonderwijs#nederlandersinschotland#dutchclasses#dutchclassesedinburgh#dutchprimaryschool#dutchprimaryschooledinburgh#dutchpreschool#dutchpreschooledinburgh#dutchschooledinburgh
#teachingdutch

Leave a Reply