Leesspelletjes voor kleuters

Wil je dat je kind zin krijgt om te leren lezen? Zorg dan dat hij plezier gaat beleven aan letter en boeken. Spelletjes met letters en woorden maken je kind spelenderwijs vertrouwd met de taal.
Hieronder 5 leuke spelletjes voor kleuters die willen leren lezen.

Haal boeken in huis.
Zorg dat er altijd boeken in huis zijn. Ga met je kind naar de bibliotheek en laat het zelf boeken uitzoeken.

Lees elke dag 15 minuten voor.
Voorlezen is leuk en gezellig en helpt beginnende lezers om te ontdekken hoe woorden en zinnen tot stand komen uit de letterbrij. Voorlezen is een geweldige manier om je kind leeservaring te geven. Ook als je kind al kan lezen, blijft voorlezen ontzettend belangrijk.

Bekijken en voorspellen.
Bekijk het boek eens samen met je kind. Wat staat er op de cover? Hoe zien de illustraties eruit? Wat is de titel van het boek? Laat je kind raden en voorspellen waar het boek over gaat en wat er allemaal in gebeurt en ontdek daarna tijdens het lezen of dit klopte. Dit is een goede voorbereiding voor ‘Begrijpen Lezen’ op de basisschool.

Praat over het boek.
Klap het boek niet dicht na de laatste pagina maar neem nog even de tijd om na te praten over het verhaal. Wat gebeurde er eerst? En daarna? Heb jij wel eens zoiets mee gemaakt? Zou jij hetzelfde doen als de hoofdpersoon? Hoe zou jij je voelen als dit gebeurde? Napraten is niet alleen een manier om te achterhalen of je kind het verhaal wel heeft begrepen, maar levert ook ontzettend leuke en vaak verrassende gesprekken op met je kind.

Stel niet te hoge eisen.
Laat het plezier in lezen voorop staan, dan volgt de rest vanzelf!

Meer informatie?:
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/5-tips-zo-wordt-je-kleuter-vanzelf-een-lezer/news/33/
#marloeseducation#edinburgh#nederlandseles#nederlandseschooledinburgh#nederlandseschool#nederlandsebasisschool#nederlandsebasisschooledinburgh#nederlandsevoorschool#nederlandsevoorschooledinburgh#voorschool#nederlandselesedinburgh#nederlandsonderwijsinhetbuitenland#nederlandsonderwijs#nederlandersinschotland#dutchclasses#dutchclassesedinburgh#dutchprimaryschool#dutchprimaryschooledinburgh#dutchpreschool#dutchpreschooledinburgh#dutchschooledinburgh

Leave a Reply