Actieve werkvormen

Coöperatieve Leerstrategieën zijn op betrokkenheid en leren gericht. Door het gebruik van Coöperatieve Leerstrategieën komen kinderen tot gestructureerde samenwerking en hoge individuele leerprestaties.

Tijdens mijn lessen gebruik ik vaak Coöperatieve Structuren om gestructureerd tot interactie te komen. Elke leerling krijgt even veel tijd om te praten en iedereen komt aan bod. Er is gelijke deelname en kinderen werken op hun eigen niveau.

Kinderen vinden het geweldig om actief bezig te zijn en te bewegen tijdens de lessen. Veel van mijn leerlingen kijken het meest uit naar deze werkvormen tijdens de Nederlandse lessen in Edinburgh.

In het boek Coöperatieve Leerstrategieën van Dr. Spencer Kagan & Miguel Kagan staat veel handige informatie en talrijke suggesties en ideeën voor leerkrachten. Een echte aanrader!
#marloeseducation#edinburgh#nederlandseles#nederlandseschooledinburgh#nederlandseschool#nederlandsebasisschool#nederlandsebasisschooledinburgh#nederlandsevoorschool#nederlandsevoorschooledinburgh#voorschool#nederlandselesedinburgh#nederlandsonderwijsinhetbuitenland#nederlandsonderwijs#nederlandersinschotland#dutchclasses#dutchclassesedinburgh#dutchprimaryschool#dutchprimaryschooledinburghk#primaryschool#preschool#dutchpreschool#dutchpreschooledinburgh#dutchschooledinburgh
#teachingdutch

Leave a Reply