Afscheid

Het doet me pijn te denken aan hetgeen ik hier achterlaat bij mijn vertrek. Ik heb enorm genoten van mijn werkzaamheden en de mensen die ik hierdoor heb leren kennen. Wat een kracht en enthousiasme schuilt er in de tweetalige opvoeding van de Nederlandse ouders die ik heb leren kennen!

Tweetalig opvoeden komt niet vanzelf. Hier is daadkracht en wilskracht voor nodig. En dat hebben de ouders en kinderen die deelnemen aan De Nederlandse Scholen zeker laten zien!

Wil jij ook niet dat het Nederlandse onderwijs in Edinburgh stopt met mijn vertrekt? Neem dan nu contact met mij op; ik ben op zoek naar een Nederlandse leerkracht die een deel van mijn werkzaamheden over kan nemen.

*

*

*

#marloeseducation#edinburgh#nederlandseles#nederlandseschooledinburgh#nederlandseschool#nederlandsebasisschool#nederlandsebasisschooledinburgh#nederlandsevoorschool#nederlandsevoorschooledinburgh#voorschool#nederlandselesedinburgh#nederlandsonderwijsinhetbuitenland#nederlandsonderwijs#nederlandersinschotland#dutchclasses#dutchclassesedinburgh#dutchprimaryschool#dutchprimaryschooledinburghk#primaryschool#preschool#dutchpreschool#dutchpreschooledinburgh#dutchschooledinburgh
#teachingdutch

Leave a Reply