De Nederlandse Basisschool – Les 2.12 Pasen

Op vrijdag werken we over het thema Pasen en de letter -ei-. In Nederland is Pasen gecombineerd met het Ostara-feest. Ostara is de godin van de nieuwe dag, het (nieuwe) leven en de vruchtbaarheid. Het feest was bedoeld om de winter te verjagen en te vieren dat de zon terugkwam en de natuur weer opnieuw tot leven kwam.

Pasen is altijd tussen 22 maart en 25 april.

Waarom paaseieren? Het ei is bijna overal in de wereld een symbool van nieuw leven.Vroeger gaven de boeren hun mooiste eieren aan de pastoor als een paasoffer. Die eieren werden soms ook gekleurd. Eieren kleuren met natuurlijke kleurstoffen gebeurde al vanaf de middeleeuwen.

Met Pasen zie je vaak de kleur geel. Dat komt omdat veel  voorjaarsbloemen de kleur geel hebben, bijvoorbeeld narcissen, krokussen en primula’s. Ook het stuifmeel van de katjes aan lentetakken is geel gekleurd. De dooier van eieren is ook geel, net als de kuikentjes. Allemaal nieuw leven!

Ik start na de lesopening met het voorlezen van ‘Lieselotje en het Paasfeest’ uit Het Grote Lieselotje Voorleesboek van Marianne Busser en Ron Schröder. We bespreken dit verhaal na en kijken dan een instrucite video over de letter -ei­-. Aan de hand hiervan maken we een woordweb met zoveel mogelijk ei-woorden. Ook lees ik vandaag het ei-verhaal voor, in dit verhaal zitten alle Nederlandse ei-woorden verstopt. De kinderen leren ze te herkennen op de ei-plaat en gebruiken de woorden.

WELKE EI-WOORDEN KEN JIJ?

*****

Our lesson this Friday will be about Easter. Easter celebrations are in spring. It is a Christian celebration. In the Netherlands the Easter celebration is combined with the Ostara party. Ostara is the goddess of new days, (new) life and fertility. During the Easter celebrations we celebrate that winter is over and nature is blooming again.

After introducing the theme I will read ‘Lieselotje en het Paasfeest’ from ‘Het Grote Lieselotje Voorleesboek’ by Marianne Busser and Ron Schröder. We’ll review the story and watch an instruction film about the letter ‘ei’. Afterwards we’ll make a word web with -ei- woorden. I will then read the -ei- story, a story with all Dutch -ei- words. The children learn to recognize and use them.

WHICH -EI- WORDS DO YOU KNOW?

*

*

*

#marloeseducation#edinburgh#nederlandseles#nederlandseschooledinburgh#nederlandseschool#nederlandsebasisschool#nederlandsebasisschooledinburgh#nederlandsevoorschool#nederlandsevoorschooledinburgh#voorschool#nederlandselesedinburgh#nederlandsonderwijsinhetbuitenland#nederlandsonderwijs#nederlandersinschotland#dutchclasses#dutchclassesedinburgh#dutchprimaryschool#dutchprimaryschooledinburgh#primaryschool#preschool#dutchpreschool#dutchpreschooledinburgh#dutchschooledinburgh#teachingdutch

Leave a Reply