De Nederlandse Basisschool – Les 2.11 Boeken

Sinds 1932 is de Boekenweek een jaarlijks terugkerende “week” van tien dagen in maart ter promotie van het (Nederlandstalige) boek. Tijdens deze week geven deelnemende boekwinkels het boekenweekgeschenk uit. Vanaf 2014 vindt in Vlaanderen en Nederland voor het eerst een gezamenlijke Boekenweek plaats.

Sinds 2002 is NS de hoofspronsor van de Boekenweek en is het een traditie dat je met het Boekenweekgeschenk gratis met de trein kunt reizen op de tweede zondag van de Boekenweek. De Boekenweekauteur reist dan mee, leest voor en deelt handtekeningen uit.

Het thema van de Boekenweek dit jaar is ‘De moeder, de vrouw’.

Komende les werken we ivm de Boekenweek 2018 over het thema boeken en de letter ‘oe’ van bOEk. Misschien hebben de kinderen thuis wel leuke boeken die ze graag willen laten zien tijdens de les.

Na het introduceren van het thema en het bekijken van elkaars boeken lees ik het boek ‘Muis in de bibliotheek’ interactief voor. Hierna kijken we een instructiefilmpje over de letter OE van b-OE-k wat we uitgebreid nabespreken.

De kinderen oefenen deze les met de ‘oe’ herkennen en het lezen en schrijven van oe-woorden. Welke oe-woorden ken jij?

*

*

*

Since 1932 ‘de Boekenweek’ is an annual “week” of ten days in March for the promotion of (Dutch) books. During this week participating bookshops will hand out a gift, the Book Week Gift. Since 2014 a joint Book Week takes place in Flanders and the Netherlands.

Since 2002 NS has been the main sponsor of the Book Week and it is a tradition that you can travel free by train on the second Sunday of the Book Week with the Book Week Gift. The Book Week author then signs books.

The theme of ‘de Boekenweek’ this year is ‘De moeder, de vrouw’.

Next lesson will be about ‘Books’ and words wit ‘oe’ like in ‘bOEk’ because of Book Week 2018. Maybe the children have books they want to bring to class and tell us about?

After introducing today’s theme we will have a look at each other’s books and the children can tell about their books. Afterwards I will read the book ‘Muis in de bibliotheek’ interactively. And we will watch an instruction video about the letter ‘oe’ which we will review.

The children practice ‘oe’-words during our next lesson. Which oe-words doe you know?

*

*

*

#marloeseducation#edinburgh#nederlandseles#nederlandseschooledinburgh#nederlandseschool#nederlandsebasisschool#nederlandsebasisschooledinburgh#nederlandsevoorschool#nederlandsevoorschooledinburgh#voorschool#nederlandselesedinburgh#nederlandsonderwijsinhetbuitenland#nederlandsonderwijs#nederlandersinschotland#dutchclasses#dutchclassesedinburgh#dutchprimaryschool#dutchprimaryschooledinburgh#primaryschool#preschool#dutchpreschool#dutchpreschooledinburgh#dutchschooledinburgh#teachingdutch

Leave a Reply