De Nederlandse Basisschool – Les 9 Boerderij

Vrijdag werken we over het thema Boerderij. Ik lees ter introductie het verhaal ‘Goedemorgen Muis’ voor, waarin Muis de dieren op de boerderij eten geeft. Daarna doen we een tweepraat met een praatplaat van de boerderij. De kinderen noemen om de beurt zoveel mogelijk dingen op die ze zien, in het Nederlands! Tot slot lees ik het verhaal ‘In ’t kippenhok’ uit Jip&Janneke interactief voor.

In de kring doen gezamenlijk auditieve opdrachten.

Tot slot gaan we uiteen in niveaugroepen. Ik loop rond en oefen met alle kinderen verder met auditieve oefeningen. Ondertussen maken zij hun werkbladen op niveau waarin de oudste kinderen ook oefenen met technisch- en begrijpend lezen.

Wat weet jij over de boerderij?

*****

Our theme this Friday will be ‘The Farm’. I’ll introduce the theme by reading ‘Goedemorgen Muis’ where Muis feeds all farm animals. Afterwards the children will do a ‘tweepraat’ with farm words. The children look at a farm graphic and name as many words they know, in Dutch! Finally I’ll read ‘In ‘t kippenhok’ from Jip&Janneke interactively.

In a circle we’ll practice with auditory exercises.

We will then split into two groups based on levels. I will walk around and practice further auditory exercises with every single child. Meanwhile they will make their level bases worksheets where the eldest children will practice with reading and understanding a text.

What do you know about the farm?

*

*

*

#marloeseducation#edinburgh#nederlandseles#nederlandseschooledinburgh#nederlandseschool#nederlandsebasisschool#nederlandsebasisschooledinburgh#nederlandsevoorschool#nederlandsevoorschooledinburgh#voorschool#nederlandselesedinburgh#nederlandsonderwijsinhetbuitenland#nederlandsonderwijs#nederlandersinschotland#dutchclasses#dutchclassesedinburgh#dutchprimaryschool#dutchprimaryschooledinburgh#primaryschool#preschool#dutchpreschool#dutchpreschooledinburgh#dutchschooledinburgh
#teachingdutch

Leave a Reply