De Nederlandse Voorschool – Les 4 Carnaval

Carnaval duurt officieel van zondag tot en met dinsdag, maar in veel steden is er op zaterdag al een carnavalsoptocht. Vroeger mocht je niet zomaar op straat feestvieren, dus verkleedden de mensen zicht en deden ze maskers op. Zo herkende niemand je en kon je lekker gek doen.

Van 3 t/m 5 maart viert een deel van Nederland dit jaar Carnaval. De komende les staat daarom in het teken van Carnaval. De kinderen mogen zondag verkleed naar de les komen, want de les staat in het teken van Carnaval.

De kinderen kijken eerst een filmpje waarin ze leren wat een carnavals optocht is. Daarna leren ze letters lezen/herkennen en zeggen en oefenen ze met begrippen als ‘groot’ en ‘lang’. Ook herhalen we een aantal kleuren.

Maar, we starten natuurlijk met het zingen van de bekende Nederlandse liedjes in de kring. En na de korte pauze voor ouders en jonge kinderen komen we weer samen voor een verhaal uit Jip en Janneke over verkleden.

*

*

*

#marloeseducation#edinburgh#nederlandseles#nederlandseschooledinburgh#nederlandseschool#nederlandsebasisschool#nederlandsebasisschooledinburgh#nederlandsevoorschool#nederlandsevoorschooledinburgh#voorschool#nederlandselesedinburgh#nederlandsonderwijsinhetbuitenland#nederlandsonderwijs#nederlandersinschotland#dutchclasses#dutchclassesedinburgh#dutchprimaryschool#dutchprimaryschooledinburgh#primaryschool#preschool#dutchpreschool#dutchpreschooledinburgh#dutchschooledinburgh
#teachingdutch

Leave a Reply