De Nederlandse Basisschool – Les 2.8 Floddertje

Vrijdag staat de les in het teken van Floddertje. Een meisje uit de verhalen van het bekende Nederlandse duo Annie M. G. Schmidt en Fiep Westendorp. 

We beginnen gezamenlijk met een kringgesprek en ik lees het verhaal ‘Schuim’ aan de kinderen voor. We bespreken dit na en maken een woordweb met de belangrijkste dingen uit het verhaal. Woorden die in ieder geval aan bod komen zijn: 

  Floddertje, Smeerkees, Schuim, Bad. 

Daarna werken we aan het auditieve taalbegrip en de kinderen werken zelfstandig aan hun werkbladen op niveau.

Tijdens deze les is er ook voor iedereen de gelegenheid om een knutselwerk passende bij het boek te maken.  

Wat ga jij deze vrijdag doen?

*****

This Friday our lesson will be about Floddertje. A little girl from stories by the famous Dutch couple Annie M. G. Schmidt en Fiep Westendorp.

I will read the book out loud. The children will review the book and we’ll make a word web with the most important things from the story. Words we will definitely use are:

  Floddertje, Smeerkees, Schuim, Bad. 

Afterwards the children practice with auditory exercises and they will make their level based work sheets.

During this lesson the children will also have the opportunity to do arts and crafts about what happened in the book.

What will you do this Friday?

*

*

*

#marloeseducation#edinburgh#nederlandseles#nederlandseschooledinburgh#nederlandseschool#nederlandsebasisschool#nederlandsebasisschooledinburgh#nederlandsevoorschool#nederlandsevoorschooledinburgh#voorschool#nederlandselesedinburgh#nederlandsonderwijsinhetbuitenland#nederlandsonderwijs#nederlandersinschotland#dutchclasses#dutchclassesedinburgh#dutchprimaryschool#dutchprimaryschooledinburgh#primaryschool#preschool#dutchpreschool#dutchpreschooledinburgh#dutchschooledinburgh
#teachingdutch

Leave a Reply