De Nederlandse Basisschool – Les 2.1 Taal

Vrijdag is alweer de eerste les van de tweede termijn.

Wij starten dit jaar met een les over Taal, en wel over de letter -au- en de spellingregel die bij deze letter hoort. Het is een weetwoord, je moet weten hoe je deze klank en deze woorden schrijven. Daarom oefenen we vrijdag veel met de -au-.

De kinderen leren in ieder geval de volgende au-woorden:

au, auto, pauw, pauze, rauw, klauw, saus, flauw, miauw, astronaut, wenkbrauw, auteur, applaus, paus, blauw

Bij de verwerking maken de kinderen werkbladen op niveau.

*

*

*

#marloeseducation#edinburgh#nederlandseles#nederlandseschooledinburgh#nederlandseschool#nederlandsebasisschool#nederlandsebasisschooledinburgh#nederlandsevoorschool#nederlandsevoorschooledinburgh#voorschool#nederlandselesedinburgh#nederlandsonderwijsinhetbuitenland#nederlandsonderwijs#nederlandersinschotland#dutchclasses#dutchclassesedinburgh#dutchprimaryschool#dutchprimaryschooledinburgh#primaryschool#preschool#dutchpreschool#dutchpreschooledinburgh#dutchschooledinburgh
#teachingdutch

Leave a Reply