De Nederlandse Basisschool – Les 1.10 Kleuren

Als je om je heen kijkt zie je enorm veel kleuren. De basiskleuren (primaire kleuren) zijn: rood, geel en blauw. Deze kleuren kun je mengen om alle andere kleuren te maken. Als je alle kleuren mengt krijg je zwart. Zwart, wit en grijs zijn eigenlijk geen echte kleuren. Zonlicht ziet eruit als wit licht, maar bestaat uit alle kleuren van de regenboog. Dit zie je als het regent en alle druppels het zonlicht breken.

Kleuren, daar gaan we het tijdens onze komende les over hebben.

*****

You can find a lot of different colors when you look around. The primary colors are: red, yellow and blue. These colors can be mixed to make all other colors. If you mix all colors you get black. But black, white and gray are actually no real colors. Sunlight looks like white light, but consists of all colors of the rainbow. You can see this when it rains and all rain drops break the sunlight.

Colors,that’s what we’re going to learn about during our upcoming lesson.

.

.

.

#marloeseducation#edinburgh#nederlandseles#nederlandseschooledinburgh#nederlandseschool#nederlandsebasisschool#nederlandsebasisschooledinburgh#nederlandsevoorschool#nederlandsevoorschooledinburgh#voorschool#nederlandselesedinburgh#nederlandsonderwijsinhetbuitenland#nederlandsonderwijs#nederlandersinschotland#dutchclasses#dutchclassesedinburgh#dutchprimaryschool#dutchprimaryschooledinburgh#primaryschool#preschool#dutchpreschool#dutchpreschooledinburgh#dutchschooledinburgh
#teachingdutch

Leave a Reply