De Nederlandse Basisschool – Les 1.9 Vriendschap

Tijdens de volgende les werken we over ‘Vriendschap’. Vriendschap heb je als je met iemand bevriend bent. Vriendschappen worden gesloten, met of zonder woorden. Vrienden helpen elkaar en vertrouwen elkaar. Maar vriendschap is voor iedereen verschillend.

*****

During our next lesson we will work around ‘Friendship’. You have a friendship if you are friends with someone. Friendships are closed with or without words. Friends help each other and trust each other. But friendship is different for everyone.

Leave a Reply