De Nederlandse Voorschool – Les 1.5 Voeding

‘Nederland Leest’ is een bibliotheekcampagne ter bevordering van lezen. Het vindt plaats in de maand november en het thema van dit jaar is ‘Voeding’. Tijden de les van deze bijeenkomst leren de kinderen daarom over voeding.

We starten deze bijeenkomst zoals gewoonlijk in de kring met het zingen van Nederlandse liedjes.

Daarna kijken de oudste kinderen een filmpje met de kijkvraag ‘Wijs aan wat gezond is’:  Een banaan ofpatat? Een paprika of een lollie? Chocolade of brood? Een ijsje of rijst? Gebak of een wortel?

Daarna laat ik verschillende soorten eten zien en de kinderenleren om deze in het Nederlands te zeggen d.m.v. Voor-Koor-Door.

Hierna sorteren de kinderen de etenwaren in twee categorieën: Gezond en Ongezond, door ze naar de juiste plek in het lokaal te brengen.

Tot slot komen we allemaal samen in de lesruimte en luisteren dekinderen naar Rupsje Nooitgenoeg.

 .

  .

 .

#marloeseducation#edinburgh#nederlandseles#nederlandseschooledinburgh#nederlandseschool#nederlandsebasisschool#nederlandsebasisschooledinburgh#nederlandsevoorschool#nederlandsevoorschooledinburgh#voorschool#nederlandselesedinburgh#nederlandsonderwijsinhetbuitenland#nederlandsonderwijs#nederlandersinschotland#dutchclasses#dutchclassesedinburgh#dutchprimaryschool#dutchprimaryschooledinburgh#primaryschool#preschool#dutchpreschool#dutchpreschooledinburgh#dutchschooledinburgh
#teachingdutch

Leave a Reply