De Nederlandse Basisschool – Les 1.8 Voeding

‘Nederland Leest’ is een bibliotheekcampagne ter bevordering van lezen. Het vindt plaats in de maand november en het thema van dit jaar is ‘Voeding’.

Volgens het Van Dale woordenboek betekent ‘voedsel’: alles wat mensen en dieren kunnen eten en drinken. Voedsel is erg belangrijk voor ons, door te eten houden we onszelf in leven. Gezond en gevarieerd eten is ook heel belangrijk, hier gaan we het tijdens de komende les over hebben.

*****

‘Nederland leest’ is a library campaign to promoting reading. It takes place in November and has been organized since 2006. This year’s theme is ‘Nutrition’.

According to the dictionary ‘nutrition’ means everything that people and animals can eat and drink. Food is very important to us, by eating we keep ourselves alive. Healthy and varied food is also very important, this is what we will learn about the upcoming lesson.

.

.

.

#marloeseducation#edinburgh#nederlandseles#nederlandseschooledinburgh#nederlandseschool#nederlandsebasisschool#nederlandsebasisschooledinburgh#nederlandsevoorschool#nederlandsevoorschooledinburgh#voorschool#nederlandselesedinburgh#nederlandsonderwijsinhetbuitenland#nederlandsonderwijs#nederlandersinschotland#dutchclasses#dutchclassesedinburgh#dutchprimaryschool#dutchprimaryschooledinburgh#primaryschool#preschool#dutchpreschool#dutchpreschooledinburgh#dutchschooledinburg#teachingdutch

Leave a Reply