GRATIS Koningsspelen in Edinbrugh

Meld je gratis aan of kom gezellig meedoen met de gratis Koningsspelen in Edinburgh op 27 april as.

Ik bied deze les gratis aan voor alle Nederlandstalige kinderen t/m 12 jaar én hun ouders.

Wat kun je verwachten:

 • Win een GRATIS les voor Het Nederlands Schooltje (https://marloeseducation.com/nederlandse-les/groepsles/)
 • Oud Hollandse spelletjes
 • Een prijs voor diegene die het raadsel oplost
 • Hollandse lekkernijen
 • Voor alle kinderen een oranje ballon en een kroon
 • Leer andere Nederlandse gezinnen kennen
 • En, vooral veel gezelligheid!

Vanaf 14.00 uur kunnen jullie terecht in lokaal 1.35 van James Gillespie’s High School. Bij de deur krijgen jullie de benodigde materialen en kun je samen met je kind(eren) langs alle spelletjes en activiteiten gaan. Door de activiteit juist uit te voeren kun je een letter verdienen. Het kind dat aan het eind het juiste woord aan mij weet te vertellen wint een prijs.

 

Er is voor iedereen een hapje en een drankje. En natuurlijk de kans om even lekker bij te kletsen met andere Nederlanders in Schotland.

 

Voel je vrij om andere Nederlandse gezinnen uit te nodigen en/of mee te nemen op Koningsdag!

En vergeet niet dat iedereen in het oranje verkleed mag komen!

 

Mocht je nog vragen hebben of meer informatie hebben neem dan gerust contact op! Meer informatie is ook te vinden op de website, Facebook, Instagram en Twitter.

Ik hoop jullie allemaal te zien op 27 april om 14.00 uur!

*****

A FREE lesson on Kings Day (27th of April 2018) around ‘Koningsspelen 2018’ for al Dutch children up to 12 years and their parents.

Where: James Gillespie’s High School, room 1.35
When: 2-3.30pm

What to expect:

 • Win a FREE lesson for Dutch Classes (https://marloeseducation.com/nederlandse-les/groepsles/)
 • Typical Dutch games
 • A price for everyone who solves the puzzle
 • Typical Dutch treats
 • An orange balloon and a crown for all children
 • Meet other Dutch families
 • And, of course a lot of fun!

From 2pm you are more than welcome to come and join us for ‘Koningsspelen 2018’. When entering the room you’ll get all the materials you’ll need. In the room you’ll find different typical Dutch games and activities which you can do with your child(ren). You’ll get a letter for each activity you finish, these letters will form a word. Every child who can tell me the right word at the end will win a price.

 

There will be a drink and  a snack for everyone. And off course the opportunity to catch up with other (Dutch) people.

 

Feel free to invite other Dutch families and/or bring them along on Kings day!

Don’t forget you can all come dressed in orange!

 

Please don’t hesitate to get in touch if you have any questions or if you want more information! More information can also be found on the website, Facebook, Instagram and Twitter.

Hope to see you all on the 27th of April at 2pm!

.
.
.
#marloeseducation #edinburgh#hetnederlandsschooltje #nederlands#nederlandseles #nederlandselesedinburgh#nederlandersinschotland #dutch#dutchies #dutchiesinedinburgh#dutchclasses #dutchclassesedinburgh#jamesgillespieshighschool 
#teaching #teacher #juf #coach #coaching#teachersofinstagram #teachingdutch#jamesgillespieshighschool #koningsdag#koningsdag2018 #koningsspelen#koningsspelen2018 #gratis#oudhollandsespelletjes#hollandselekkernijen #savethedate

Leave a Reply