Lessenserie – Deel 2

 

Morgen deel twee van onze lessenserie over ‘beren in boeken’. Door een aantal lessen over hetzelfde onderwerpt te werken wordt er dieper ingegaan op de doelen en is er meer herhaling waardoor het geleerde beter beklijft. Ook deze week mogen de kinderen weer een beer of een boek over een beer meenemen om te laten zien en als ze willen erover te vertellen tijdens de les.
We starten namelijk weer met het kijken naar elkaars beren en beren-dingen en luisteren naar elkaars verhalen over de meegebrachte voorwerpen.

Tomorrow we’ve got part two of our lesson series about ‘bears in books’. By repeating a theme I can focus more on the lesson goals and there will be more repetition so the children will get a better understanding of what they are learning and will remember more of it. The children are allowed to bring a bear, book about a bear, etc again this week to show and tell us about.
Again we’ll start with looking and listening to each other’s bear-things and their stories.

Leave a Reply