Lessenserie

Deze keer niet een op zichzelf staande les maar les 1 van een tweedelige lessenserie. Door een aantal lessen over hetzelfde onderwerpt te werken wordt er dieper ingegaan op de doelen en is er meer herhaling waardoor het geleerde beter beklijft. Dit is les 1 rondom het thema ‘beren in boeken’, volgende week is les 2.

This time not a single lesson but the first lesson of a lesson series. By repeating a theme I can focus more on the lesson goals and there will be more repetition so the children will get a better understanding of what they are learning and will remember more of it. This is the first lesson about ‘Beren in boeken’ (Bears in books), next week we will do the second lesson. 

Leave a Reply