Effectief leren

In een woordweb worden de belangrijkste dingen van het geleerde overzichtelijk in beeld gebracht. Dit woordweb is een beknopte visuele weergave van het boek. Je gebruikt verschillende zintuigen bij het maken van een woordweb. Daardoor onthoud je de leerstof beter en langer.

By making a woordweb you can visualise your knowledge in a structured way. You need different senses when making a word web, therefore you’ll remember the things you’ve learned better and for a longer period of time.

Leave a Reply